30/08/2012

Aqidah Ahlusunnah Waljamaah

Di akhir zaman ini begitu banyak kekeliruan Ilmu yang menular dalam masyarakat islam di Dalam Malaysia amnya dan di dunia Khususnya. Kekeliruan yang aku maksudkan adalah ilmu yang bukan dari ajaran ulama’ atau kesepakatan para ulama terdahulu di dalam Ahlusunnah Waljamaah. Pekara ini sedikit sebanyak telah megelirukan orang awam seperti aku serta ramai lagi Rakyat Malaysia. Lebih mendukacitakan lagi golonggan yang menyampaikan Ilmu-Ilmu ini bukanlah terdiri dari orang-orang biasa malah mereka ini sudah di anggap sebagai Ustarz pendakwah, dan mempunyai pegaruh dalam masyarakat. Seringkali kekeliruan yang mereka timbulkan adalah dalam pekara-pekara Khilafiyah seperti menghukum amalan-amalan umat islam di Malaysia sebagai Bidaah yang membawa keneraka. 

Namun percanggahan pendapat dan ajaran sebegini tidaklah begitu mengugat kehormonian masyarakat , masih boleh berlapang dada di sebabkan penyebaran ilmu mereka adalah hanya dari kumpulan-kumpulan yang kecil. Perbezaan yang paling besar aku nak sebut di sini adalah pekara yang melibatkan Aqidah seorang muslim. Bila ia melibatkan Aqidah ia sudah tidak boleh untuk berlapang dada atau berkompromi lagi. Isu aqidah boleh membuatkan kita jadi kufur. Firman Allah dalam surah al-syura ayat 11 yang bermaksud : “ Allah tidak serupa sesuatu , dan Dia adalah yang Maha Mendengar lagi maha melihat “ Ayat ini menjelaskan bahawa Allah tidak menyerupai mana-mana makluk dan makluk juga tidak sesekali menyerupai Allah. Maka Allah tersuci dari sifat-sifat makluk yang memerlukan tempat. 

Hadist Imam Muslim, Rasulullah Berdoa yang bermaksud : “ Ya Allah Eangkaulah yang Awwal tiada sebelumMu sesuatu, Dan Engkaulah yang Akhir Tiada selepasMu sesuatu, Eangkaulah yang Zahir tiada di atasMu sesuatu dan Eangkaulah yang Bathin, Tiada di bawahMu sesuatu” 

Doa Rasulullah ini menjelaskan tiada sesuatu di atas Allah dan tiada sesuatu di Atas Allah. Dengan ini tak boleh kita menetapkan tempat bagi Allah. Jika kita katakan Allah di atas arasy maka di bawah Allah ada langit, Bumi dan ini bertentangan dengan maksud Hadist tadi. Itu Adalah kehebatan dan kekuasaan Allah. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Sucinya Allah secara total dari penyerupaan kepada sifat-sifat makluk, Maha Suci Allah. 

Telah berlaku Ijma’ Ahlusunnah waljamaah Bahawa “ Sesungguhnya Allah Bukan Jauhar dan Bukan pula Aradh “Ulama’ mendefinisikan JAUHAR ialah sesuatu benda yang boleh di pegang yang berbentuk sifat makluk. ARADH adalah sifat kepada jauhar iaitu panjang pendek, Kurus Gemuk , hitam putih. Allah bukan JAUHAR dan Bukan Juga ARADH. Sifat jauhar dan sifat aradh adalah cirri-ciri sifat makluk. 

Hadith Imam Bukhari . Rasulullah bersabda yang bermaksud “ Adalah Allah yang sedia ada dan tiada sesuatu selaiNya “ Berkata Imam Abdul Qahir Al Baghdadi dalam kitabnya al- firq bainal firaq muka surat 323 bermaksud : “ Dan sesungguhnya telah berkata Amirul Mu’minin Sayidina Ali ra “ Sesungguhnya Allah itu menciptakan Arasy Sebagai menzahirkan QudratNya, Bukan sebagai tempat bagi ZatNya “ 

Berkata Imam Al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Juzuk yang ke-3 Muka Surat yang ke-14 yang bermaksud: “ Dan Allah itu tersuci dari Jisim dan had(arah) “ Allah tidak memerlukan Arah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. 

Berkata Sultan Ulama syeikh Al Izzuddin Bin Abdus Salam dalam Kitab al-qawa’id Muka surat 201 yang bermaksud : “ Adalah dari jumlah aqidah yang tidak mampu orang awam memahami Bahawa Allah ta’ala tidak berada di dalam alam dan tidak pula di luarnya dan tidak bersentuk atau berpisah darinya “ 

Ulama’ terdahulu pun sudah tahu bahawa orang awam akan sukar memahami. Kenapa orang awam tak faham ? sebabnya tak belajar, dan belajar dari bukan ahlinya. Atau dari orang yang sudah sesat peganggan aqidahnya. Kita sebagai orang awam perlu belajar apatah lagi dalam pekara yang berkaitan dengan Aqidah . Wajib Belajar “ Menuntut Ilmu itu adalah wajib keatas setiap orang Islam” . Carilah guru yang baik aklaknya, benar pecakapanya, benar Ilmunya di dalam Ahlusunnah Waljamaah. 

Berkata Imam Al-Ghazali dalam IhyaUlumiddin Juzuk ke-4 Muka surat 434 yang bermaksud : “ Sesungguhnya Allah tersuci dari tempat dan dari bumi dan arah. Dan tiadalah Dia dalam alam tiada pula di luarnya. Dan tiada Dia berpisah darinya dan tiada Dia dalamnya. Telah merasa hairanlah akal orang awam hingga mereka mengingkarinya kerana tidak tercapai pendegaran dan pengetahuan mereka” 

 Sabda Rasulullah yang bermaksud “ Adalah Allah yang sudah sedia ada, dan Ianya seperti apa yang Dia telah sedia ada “ Macam mana Allah sudah setia ada dahulunya sebelum adanya sesuatupun , Langit ,Bulan, Bintang belum ada satu makluk pun, Allah sudah sedia ada. Begitulah sehingga hari ini, Allah kekal seperti yang demikian itu. 

Kesimpulan “ ALLAH MAUJUD BILA MAKAN ” " Allah wujud Tidak memerlukan Tempat" Tolak ajaran-ajaran dan fahaman yang mengajar Allah itu bertempat di atas arasy atau di langit. Tempat itu adalah Makluk. Mustahil Allah berhajat kepada Makluk.

No comments: