07/01/2015

Bencana Menimpa Hasil Tangan-Tangan Manusia

     Dulu ada mata pelajaran alam dan manusia di sekolah.... lepas tu kalau tak silap di ubah kepada nama geografi..... rasanya sudah di ajar di peringkat sekolah lagi.... system alam berputar. mcm mana pentingnya pokok, pentingnya sungai....      Simple : apabila pokok di tebang secara berleluasa, ia akan menyebabkan hutan tidak lagi mampu menjadi tempat takunggan air. segala mendapan akan terus megalir kedalam sungai dan seterusnya menyebabkan sungai menjadi cetek.

      Secara logicnya apabila hutan sudah hilang dan tak lagi menjadi kawasan tadahan air, secara total air itu akan terus mengalir kedalam sungai bersama keladak-keladak. dan dengan logiknya lagi apa bila sungai sudah di penuhi keladak ia semestinya akan mencetekkan sungai-sungai yang menjadi saliran penting. dan finally sungai tersebut tak lagi mampu menampung jumlah air yang banyak apabila turunya hujan yang luar kebiasaan.

      ia menjadi faktor utama bencana alam apabila bumi di musnahkan oleh tangan-tangan perosak yang berhati binatang dan juga oleh keladak-keladak politik.

No comments: